GDRP

01.09.2018 10:26

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je správcem a zpracovatelem osobních údajů Petra Peřinová se sídlem A.Dvořáka 890, Kladno. Poskytnuté údaje mohou být  - jméno, příjmení, obchodní společnost, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.Kontakt

Ing. Petra Peřinová A. Dvořáka 890
Kladno
272 01
Telefon: 605 182 537 petra.perinova@centrum.cz